فروشگاه تمام عرض

چگونه محتوای بهینه تولید کنیم؟؟؟قسمت دوم

روش های پیشنهادی برای انتخاب کلمات مناسب لینک دار کلمات توصیفی انتخاب کنید: متن لنگر شده که برای لینک کردن استفاده می شود باید حداقل یک ایده کلی درباره محتوای صفحه مقصد به خواننده بدهد و خواننده را از اینکه صفحه مقصد درباره چه موضوعی است مطلع کند. بیرهیزید: نوشتن متن های لنگر شده ای مانند “صفحه”، “مقاله”، “اینجا کلیک

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
درخواست مشاوره