فروشگاه تمام عرض

بهینه سازی تصاویر یا سئو عکس با از استفاده ویژگی (alt) ؟

استفاده از ویژگی (alt) هنگام به کار گیری تصاویر از نام ها و ویژگی های (ALT )توصیفی استفاده کنید. ویژگی (ALT )متن جایگزینی عکس است که در صورت عدم نمایش عکس به نمایش در خواهد آمد: چرا باید از ویژگی( Alt )استفاده کنیم؟ اگر کاربر، سایت شما را با تکنولوژی هایی مانند (screen reader) بخواند و در این حالت متن (Alt )جای تصویر

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
درخواست مشاوره