قوانین

قوانین گروه تبلیغاتی ادآپ

گروه ادآپ که زیر مجموعه شرکت داده پردازی دیده بان می باشد تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشته و خارج از این قوانین درخواستی را بررسی نکرده و ترتیب اثر نخواهد داد.
گروه اداپ هیچ گونه تبلیغاتی را برای کسب و کارهای شرط بندی و قمار و یا هر نوع کسب و کاری منشاء پرداخت پول نامشخص باشد را انجام نخواهد داد.
گروه تبلیغاتی ادآپ به علت رعایت حریم اشخاص و عدم تعرض به حریم خصوص افراد هیچ گونه تبلیغاتی که برعلیه شخص و یا اشخاصی باشد انجام نخواهد داد.
گروه تبلیغاتی ادآپ برای وب سایت های که خارج از موازین جمهوری اسلامی ایران می باشد و یا توسط تیم فیلترینگ جمهوری اسلامی فیلتر شده باشد هیچ گونه تبلیغاتی را انجام نخواهد داد.
گروه تبلیغاتی ادآپ جهت دریافت سفارش تبلیغات برون مرزی مانند گوگل تابع نرخ ارز اعلامی توسط وب سایت های دارای مجوز از بانک مرکزی می باشد.
گروه تبلیغاتی ادآپ جهت سفارش تبلیغات بین المللی فاکتور های خود را به صورت ریال صادر کرده و هیچ فاکتوری را به به صورت نقدی قبول نخواهد کرد.
وب سایت فیلموشن و وب سایت ادپی هم به سایت های دیگر اضافه شود.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید
درخواست مشاوره