نمونه کار های اسپانسری اینستاگرام

گزارش تبلیغات اسپانسر اینستاگرام مجموعه آرمه پارسیان

تبلیغات آرمه پارسیان با استفاده از ویدیو در قالب 1 کمپین به صورت پست انجام شد.
براساس اهداف این تبلیغات و شرایط موجود، تبلیغات از طریق پست به صورت Reach (کاربران منحصر به فردی که پست ارسال شده است) انجام شد.
در اسکرین شات رو به رو، نحو نمایش پست تبلیغاتی از طریق armeparsian_card به کاربران نشان داده شده است.

گزارش تبلیغات اسپانسر اینستاگرام دشت نور

تبلیغات مجموعه دشت نور با استفاده از ویدیو تبلیغاتی در قالب 1 کمپین به صورت پست انجام شد.
براساس اهداف این تبلیغات و شرایط موجود، تبلیغات از طریق پست به صورت Reach (کاربران منحصر به فردی که پست برای آن ها ارسال شده است) به جهت بازخورد بهتر پیشنهاد داده شد و با موفقیت مجموعه دشت نور مراتب با جزییات زیر انجام شده است.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
درخواست مشاوره